top of page

De Fanfare

Wie zijn wij?

Onze fanfare is ontstaan in het jaar 1869 en is geëvolueerd van een typische dorpsfanfare tot een moderne en bruisende vereniging met zo'n 50-tal spelende leden. Het is vooral een groep vrienden met een grote passie voor muziek, waar iedereen welkom is.

Hoewel onze muziekvereniging al meer dan 150 jaar bestaat, is ze mee geëvolueerd met zijn tijd.  Er wordt belang gehecht aan de traditie, waarbij een mars spelen op zijn plaats is, maar de klemtoon ligt vooral op moderne hits, filmmuziek, nieuw geschreven repertoire, enz.

Onze fanfare bestaat uit koperblazers (bugels, trompetten, hoorns, trombones, euphoniums, baritons en de bastuba), saxofoons (sopraan, alt, tenor, bariton) en slagwerk.

We zijn een actieve vereniging met een 15-tal activiteiten per jaar. Dit zijn zowel klassieke wandeluitstappen als concerten. Onze muziekvereniging staat open voor nieuwe activiteiten. Zo namen wij deel aan aan "Iedereen beroemd", figureerden wij in de film "Turquaze", of recentelijk verzorgden wij muzikaal ook bedrijfsfeesten, zoals 2 maal een Sinterklaasfeest in Flanders Expo.

Onze vereniging heeft ook een klein jeugdorkest, de "WiKidZ". Deze jongerengroep, onder leiding van jeugddirigente Cindy Moreels, biedt de jongeren de mogelijkheid samen te musiceren en zich voor te bereiden op het groot orkest. Daar waar vroeger de fanfare zelf voor de individuele opleiding zorgde, is er sinds enige tijd een verregaande samenwerking met de "Kunstacademie De Poel", met afdelingen in Gent, Evergem, Drongen en Oostakker. 

Onze dirigente Severine Sierens is ingeschreven als leerkracht in deze muziekacadamie! Hierdoor zijn de repetities van onze fanfare officieel erkend als het verplichte vak samenspel binnen deze academie.

Nieuwsgierig? Op zoek naar een leuke hobby? Wil je graag in groep muziek maken?

Dan vind je bij ons vast en zeker je gading !

Onze fanfare heet iedereen van harte welkom! Jong en minder jong! Kom dus gerust eens langs tijdens één van onze repetities!

De repetities gaan door iedere maandagavond vanaf 19u45 in "Feestzaal De Molen" (Goeiingen 12 - 9940 Wippelgem - Oost-Vlaanderen).

Of wil je meer informatie, aarzel dan zeker niet om volledig vrijblijvend contact op te nemen met één van onze contactpersonen.

Geschiedenis

Het jaar 1869 te Wippelgem. De meerderheid van de bevolking was arm en moest knokken om rond te komen.

Er waren geen scholen. De bevolking kon amper lezen of schrijven.

In deze moeilijke omstandigheden ontstond, met de financiële steun van baron Van Loo-Malfait, een fanfare genaamd “De Vrede”.

De fanfare groeide en trad na 6 jaar voor de eerste keer op. Maar na een ruzie met de baron werden alle instrumenten afgenomen.

Gelukkig verschenen andere geldschieters ten tonele en veranderde de fanfare haar naam in “Willen Is Kunnen”, tot op heden ons motto.

 

Na de tweede Wereldoorlog werd, onder impuls van dorpspriester E.H. Blaton, de fanfare heropgericht. De heer Robert Van Kerckhove werd als orkestleider aangesteld. Onder zijn toedoen groeide de fanfare uit tot een aanzienlijke groep die in Evergem en omliggende gemeenten menige feestelijkheid opluisterde. Zeker ten tijde van de majoretten had de fanfare op kermissen en stoeten veel aanzien.  Robert schreef zelf verschillende marsen en orkestmuziek. Na het overlijden van de dirigent in 1978 werd de dirigeerstok doorgegeven aan achtereenvolgens : de heer Jozef De Clercq (1978-1981), de heer Rony Verbiest, lid van de Kapel der Gidsen (1981-1986), de heer Albert Van Hulle, lid van de Kapel der Zeemacht (1986 – 1992), de heer Patrick De Boeck, Kapelmeester van de Politieharmonie te Gent (1992 – 2000), mevr. Cindy Claeys (2000 – 2007) en de heer Joeri van Hove (2007 – 2016). Sinds mei 2016 is de directie in handen van Severine Sierens.

 

Gaandeweg is de klemtoon in de activiteiten van de fanfare gaan verschuiven van louter uitstappen naar concertuitvoeringen. In de periode 1992 tot 2006 evolueerde de fanfare van 3de afdeling naar 1ste afdeling.  Er waren diverse deelnames aan de Fedekamtornooien en provinciale tornooien.  Een hoogtepunt was ongetwijfeld in februari 2002, toen de Wippelgemse fanfare nationaal Fedekam-kampioen werd in Tweede Afdeling, in het Lemmeninstituut te Leuven.  Bij de laatste deelname aan het provinciaal tornooi in 2017 werd de fanfare herbevestigd in Eerste Afdeling. Sinds 2018 worden de tornooien niet meer georganiseerd.

bottom of page